Türkiye Cumhuriyeti

Düsseldorf Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

13. ASTEC Kitap Fuarı Açılış Konuşması , 28.12.2013

Değerli Katılımcılar,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sevgili Çocuklar,
Basınımızın değerli mensupları,

13. Astec Kitap Fuarı’nın açılışı nedeniyle biraraya gelmiş bulunuyoruz. Her yıl bölgemizde düzenli olarak yapılan bu kitap Fuarı’nın gerçekleşmesinde başta düzenleyiciler Ahmet Turunç ve Ahmet Kartal olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyor, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar,
Okumak bize yön veren en önemli şeylerdendir. Okumak, yazma, konuşma ve düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi açısından temeldir. Ancak okuyan kişiler yazabilir, yazan kişiler de bir konu hakkında etkili konuşmalar yapabilir. Bu zincirleme bir etkileşimdir. Yazma, düşünme, konuşma ve yaratıcılık gibi melekelerin geliştirilebilmesi bakımından okuma çocukluktan itibaren kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Okumak cahillikten uzaklaşmanın ilk adımıdır. Dinimizin bize ilk emri Oku’dur. Okumanın büyüsünü kitap dostları bilir. Okumak bizi biraraya getirir. Aynı doğruları görmemize yardımcı olur. Bu bağlamda kitaplar, insanları, ülkeleri, kültürleri, medeniyetleri birleştirir. Bu gerçek, hiçbir yerde şu anda keyfini yaşadığımız kitap fuarlarından daha belirgin değildir. Okuduğumuzda öğreniriz. Okuyarak öğrenileceklerin sınırı yoktur. Kitaplar, yeni dünyaların kapısını açar. Kitaplardaki bilgi ve düşünceler insanlığa, insanın dış dünyayı algılama ve yönlendirme anlayışına şekil verir. Öğrenmek aynı zamanda yaratıcılığı tetikler. Bu da yeni düşüncelerin, yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına vesile olur. Böylece yeni kültürlerle, bilmediğimiz, görmediğimiz şeylerle karşılaşır, yeni şeyler öğreniriz. Burada bulunan kitaplara baktığımızda aslında ne kadar az bildiğimizi, meraklı okuyucular için öğrenecek ne kadar çok şeyin olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Kitaplar, kültürler arasında ve kültür içerisinde bilgi alışverişine aracılık eder, insanoğlunun ortak hafızasının, sağduyusunun, tecrübelerinin nesilden nesile kaybolmadan aktarılmasını sağlar. Bu da ortak akıl ve sağduyunun yanı sıra başkalarına karşı anlayış ve hoşgörünün gelişmesine de yardımcı olur.

Değerli katılımcılar,
Türklerin Almanya’ya göçünün 52. yılını idrak etmekteyiz. Çevremize baktığımızda yaşamın her alanındaki başarılı Türklerin sayısının arttığını memnuniyetle görmekteyiz. Kişiler, kendi kültürünü daha iyi öğrendikçe içinde yaşadığı topluma da aynı ölçüde değer, önem ve renk katar. Bu çok kültürlü birarada yaşam için ön koşuldur. Bir toplumdaki kültürel farklılıklar aynı zamanda zenginliktir. Bu nedenle okumak, Almanya’daki Türk toplumu açısından başka dünyalara kapı açmak kadar, kendi kültürümüzün öğrenilmesi ve sonraki nesillere aktarılması bakımından çok önemli bir işlev görmektedir. Bir toplumun kendi kültüründen uzaklaşması çok büyük bir kayıptır. Biz çocuklarımıza bu kötülüğü hiçbir zaman yapmamalıyız. Bu bağlamda okumak bir insanın ana diliyle başlamalıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimiz kendi dillerinde okuma ve düşünme alışkanlığı kazanmalıdır. Bir lisan, yalnızca gramer ve kelimelerden oluşmaz. Dil aynı zamanda kültür ve geleneği de içinde barındırır. O kültürün düşünce ve dünyayı açıklama şeklini de içerir. Nasıl birçok alanda Türk insanı Avrupa’da değişik alanlarda toplum hayatına önemli katkı sağlıyorlarsa, ben inanıyorum ki, önümüzdeki dönemlerde Avrupa’dan önemli edebiyatçı, şair ve düşün insanları yazacakları Türkçe kitaplarla Türkçeye ve Avrupa’daki Türk Edebiyatına katkı sağlayacaklardı. Bu nedenle genç ve çocuklarımızı kendi kültürümüzle daha iyi tanıştıracak bu tarz etkinlikleri desteklediğimizi ve desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu bağlamda, özellikle derneklerimizdeki kütüphanelere önemli miktarda Türkçe kitap kazandırarak, bunları gençlerimizin istifadesine sunmamızın önemini burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

Son olarak tüm katılımcıların Astec Kitap Fuarı’nda iyi ve keyifli zaman geçirmesini diliyorum. Toplumumuzun kültür ve düşünce hayatına önemli bir katkı oluşturan bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da daha da gelişerek devam etmesini umuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyor, 2014 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.