Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya I. Danışma Kurulu toplantısında yapılan konuşma

Alattin Temür 21.11.2014
Türkiye Almanya Gençlik Köprüsü Başkanı Büyükelçi Sayın Scharioth,

Değerli katılımcılar,

Türkiye ile Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedefleyen Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın Danışma Kurulu toplantısı münasebetiyle biraraya gelmiş bulunuyoruz. Devlet, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından çok değerli şahsiyetleri biraraya getiren bu toplantıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyor ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Türkiye ve Almanya arasında kapsamlı bir gençlik köprüsü kurulması konusunu her vesileyle ve her düzeyde gündeme getirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Sayın Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun Türkiye Almanya Gençlik Köprüsü 1. Danışma Kurulu Toplantısı’nın katılımcılarına iyi dileklerini de bu vesileyle iletmek isterim.

Değerli katılımcılar,

Türkiye ile Almanya arasında köklü ilişkiler mevcuttur. İki ülke ilişkileri stratejik diyalog seviyesinde sürdürülmektedir. Sözkonusu ilişkilerin en önemli boyutunu ise Türkiye ve Almanya arasındaki insani ilişkiler oluşturmaktadır. Bugün Almanya’da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşamaktadır. Öte yandan her yıl yaklaşık 5 milyon Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir ve yaklaşık 60.000 dolayında Alman vatandaşı Türkiye’de yaşamaktadır. Sanıyorum ki uluslararası ilişkilerde insan faktörünün bu denli merkezi boyutta yer aldığı Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki gibi başka bir ilişkiyi bulmak mümkün değildir. Türkiye ile Almanya arasındaki gençlik ve öğrenciler arasındaki karşılıklı değişim olanaklarının artırılması aynı zamanda iki ülke insanının birbirine daha da yaklaştırılması ve ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi anlamına gelecektir.

Bu bakımdan iki ülke arasında gençlik köprüsü oluşturulmasına yönelik girişimleri takdir ettiğimizin ve değişim projelerine büyük önem atfettiğimizin altını çizmek isterim. Genç nesillerin karşılıklı olarak bir diğerinin ülkesini ve kültürünü tanımasının yararını izah etmeye gerek yoktur. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yalnızca bu iki ülkenin değil tüm Avrupa ve bunun dışında daha da geniş çapta bir coğrafyayı etkileyebilecek önemdedir. İki ülkenin karşılıklı anlayış içerisinde uyumlu adımlar atmaları da iki ülke insanının ve toplumun en dinamik unsurları olan gençlerin ve öğrencilerin birbirlerini daha iyi anlamalarıyla mümkündür.
Bu programlar kapsamında iki ülkenin gençleri birbirlerinin dilini, kültürünü, yaşam tarzını tanıtıcı gençlik değişimleri, dil kursları, çalışma kampları, seminerler, kardeş okul ziyaretleri gibi pek çok etkinliğe katılma şansını elde edecek olması her iki ülke için önemli kazançları da beraberinde getirecektir. Bu etkinliklerin uzun dönemde büyük yararlarının olacağı, iki ülkenin ve toplumun yakınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağı şüphesizdir.

Öğrenci değişim programlarıyla başka bir ülkeye giden öğrenciler hakkında yapılan araştırmalar, sözkonusu ziyaretlerde birinci elden edinilen izlenim ve deneyimlerin, kurulan dostlukların etkilerinin yetişkin yaşlarda da devam ettiğini ve kişilerin düşüncelerine ve davranışlarına yön verdiğini açıklıkla ortaya koymaktadır.

Maalesef çoğunlukla basında yeralan ve tam da gerçeği yansıtmayan bazı haber ve değerlendirmelerin insanların birbirlerine bakışını kolaylıkla etkileyebildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu tip programlar önyargıların ve yanlış bilgilerin yıkılmasına yardımcı olabilir. Böylece gelecekte iki ülkenin karar verici konumundaki kişiler diğer ülke hakkında ilk elden bilgilere sahip olarak daha isabetli kararlar verebilecektir. İki derin ve önemli kültürün birbirini tanımasının yanı sıra Almanca ve Türkçe’nin karşılıklı olarak öğrenilmesine de önayak olunmasının başka bir önemli kazanç olarak projelerin başarı hanesine yazılacağının altını ayrıca çizmek isterim.

Gençlik köprüsü kapsamındaki çalışmaların çok geniş bir alana yayılabileceğini, kültür, sanat, ekonomi, spor, hukuk, medya ve hayatın tüm alanlarında projelerin uygulanma olasılığının bulunduğuna inanıyoruz. Gençlik Köprüsü’nde Türkiye’yi temsil eden katılımcılar olarak sözkonusu programların iki ülke genç ve öğrencilerinin yararına olmak üzere düzenlenmesi konusunda Danışma Kurulu kapsamında projeleri yorumlamak, yönlendirmek ve önerilerde bulunma bakımından gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız.

Bu bağlamda projelerin iki ülkenin ve iki ülke gençlerinin karşılıklı yararına olacak şekilde Türkiye ve Almanya’daki tüm gençlik kuruluşlarını kucaklayıcı bir yaklaşım içerisinde uygulanması, değişim programlarına katılan gençlerin ve öğrencilerin kendi aralarında bir iletişim ağı oluşturmalarının sağlanması, programların şeffaf ve kamuya açık bir şekilde yürütülmesinin, İki ülkedeki gençlik değişimi programlarının aktörlerinin birbirleriyle etkin iletişim kanalları oluşturulmasının önemini vurgulamak isterim.

Türk tarafının projelerin gerçekleştirilmesine bu aşamada doğrudan maddi iştiraki olmamakla birlikte sözkonusu değişim programlarının uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilir. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik kamplarının veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün konaklama olanaklarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olanaklardan, ayrıca belediye ve üniversitelere bağlı tesislerden yararlanılabileceği akla gelmektedir. Bu programlarda kullanılmak üzere yakında açılacak olan yeni Başkonsolosluk binamızın salonlarını ve altyapısını da ihtiyaç olması halinde tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim.

Uygulanmasından heyecan duyduğumuz gençlik köprüsü projesinin ileride daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılmasını destekliyor, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişiminin kapsamlı bir şekilde teşvik edilmesinin yararına inanıyoruz.
Bu toplantı sonunda değişim programlarının işleyişi hakkında daha iyi bilgi sahibi olmayı umuyor, Danışma Kurulu’nda temsil edilen tüm paydaşlara başarılar diliyor ve bu girişimin iki ülke insanları için olumlu sonuçlar vermesini temenni ediyorum.

Atatürk

Ayşegül Gökçen Karaarslan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 16.00

Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermekte olup, konsolosluk işlemleriniz için "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaranızı girerek randevu almanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız bir yakınınızın kimlik numarası ile de randevu alabilirsiniz. Yeni kimlik kartlarınızı ve pasaportlarınızı, mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman Başkonsolosluğumuza gelerek, randevusuz teslim alabilirsiniz.
1.1.2021 Yılbaşı
15.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (yarım gün tatil)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (yarım gün tatil)