Türkiye Cumhuriyeti

Düsseldorf Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Duisburg Alevi-Bektaşi Derneğince düzenlene Aşure Günü , 27.11.2012

Değerli misafirlerimiz,

Hz. Ali, “kişi bilmediğinin düşmanıdır” demiştir. Aslında tüm insanlık için yol gösterici olan bu sözün anlamını kavrayamayanlar dünyayı yaşanmaz kılmakta, insanlık için utanç kaynağı olmaktadırlar.

Kerbela hadisesi de böyle bir utanç abidesi, kötülerin en kötüsüdür. 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela’da, Müslümanlar açısından tarihin en karanlık, en dehşet verici olayı yaşanmıştır. Kerbela Hadisesi tarihin kara sayfalarına yazılmıştır. Hz. Peygamberin torunu, cennet çiçeği Hz. Hüseyin ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu 70 kadar yakını katledilmiştir. Bu olay ile bütün Müslümanların yürekleri derinden yaralandı, dağlandı. Aradan geçen 1332 yıl acıları azaltmaya yetmedi, belki biraz daha perçinledi.

Kerbela, Alevi olan veya olmayan bütün Müslümanların ortak hafızasındaki bir acının tarihidir. Orada acımasızca şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları, bu menfur hadisedeki asil duruşları ve haksızlık karşısındaki onurlu mücadeleleriyle bütün inananların gönüllerinde taht kurmuşlardır. Ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmişlerdir.

Değerli Dostlar,

Ülkemizde bütün camilerimizde dört halife ile birlikte Hz. Hasan ve Hüseyin’in de isimleri yazılıdır. Benim rahmetli dedemin adı Ali idi. Rahmetli kardeşinin adı ise Hüseyin. Demek istediğim, Ali de Hasan da Hüseyin de hepimizindir… Dün biz Başkonsoloslukta aşure dağıttık, bugün burada sizin aşurenizi paylaşıyoruz.


İslam’ın en önemli 4 ayından biri olan Muharrem de paylaşma, dayanışma ve kardeşlik demektir. Bugün paylaştığımız aşuremizin karşılıklı önyargıların ortadan kalmasına, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, birlik ve beraberlik içinde, elele geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile olmasını diliyorum.

Bugün ne mutlu ki bize, ülkemizden ayrılalı yarım asrı bulsa da, burada bizi biz yapan değerlerimizi yaşıyor, gelenek ve göreneklerimizi, hiç bir şey eksilmeden sürdürebiliyoruz. Biz tarih boyunca hep bir olduk, hep beraber olduk. Hacı Bektaş Veli’nin en güzel şekilde ifade ettiği gibi “bir, iri ve diri” olmaya da devam edeceğiz. İslâm’ın en iyi yaşandığı yer Anadolu’dur. Bayrağımız hepimizin bayrağıdır. Hepimizin kalbi aynı topraklar için çarpar.

Değerli vatandaşlarım,

Bu birlik ve beraberlik ruhu içinde, Peygamberimizin çiçeği İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitleri’ni bir kez daha minnet ve şükranla anıyor bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ile selamlıyorum.