Türkiye Cumhuriyeti

Düsseldorf Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyani Ve Halkoylamasina Dair Duyuru , 13.02.2017

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri (ikamet) adreslerini ve varsa adres değişikliklerini 20 iş günü içinde bağlı bulundukları Başkonsolosluklara bildirmeleri yasal bir zorunluluktur. Bu sürenin aşılması halinde yapılan adres beyanında 50 TL karşılığı Avro ceza ödenmektedir.

Anayasa değişikliği halkoylaması için yurt dışı temsilciliklerimizde oy verme işlemi 27 Mart-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan tarihlerinde oy vermek mümkündür.

Sandıklarda oy verme saatleri tek vardiya olarak hafta içi ve hafta sonu mahalli saatle 09:00-21:00 olarak belirlenmiştir. Ancak saat 21:00'e geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerin saat 23:55'ten önce oy kullanmaları sağlanacaktır.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın halkoylamasında yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilmesi için mutlaka Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını aşağıdaki linki tıklayarak kontrol etmeleri, 
kayıtlı değillerse ya da adres değişikliği olmuşsa Başkonsolosluğumuza adres beyanında bulunmaları önemle duyurulur.

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp?_afrLoop=1210741698872385

YSK kararıyla, Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları Başkonsolosluk görev çevresinde oy kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Diğer bir deyişle seçmenler diledikleri temsilcilikteki sandıklarda oy kullanabileceklerdir.