EVLİLİK, 4.12.2019

Evlilik işlemleri Başkonsolosluğumuzca 4721 sayılı Medeni Kanununda yer alan Evlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirilmektedir.

- Evlenme yaşı hem kadınlarda hem de erkeklerde 18’dir.

- Anne ve babanın izniyle 17 yaşında da evlenmek mümkündür.

- 17 yaşından önce evlenmek için mahkeme kararı gereklidir.

-Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadınlar ise eşlerinin soyadını almak zorundadır. Ancak, Türk vatandaşı kadıneşinin soyadı önünde kızlık soyadını kullanabilir. Bunun için kadının,nikah kıyılmadan önce memura bu isteğini yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Nikah kıyıldıktan sonra böyle bir talep olması halinde, ilgili makamlarca değerlendirilmek üzere dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

- Medeni kanunumuz aynı cinsten olanların evlenmelerine (hayat birliği kurmalarına) olanak tanımadığından, bu tür talepler için evlenme ehliyet belgesi düzenlenemez, yabancı makamlar önünde böyle bir “hayat birliği” kurulduysa da Türk kütüğüne tescil edilemez.

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLİLİĞİN TÜRK KÜTÜĞÜNE TESCİLİ

Yerel makamlar önünde evlenen çiftlerden Türk vatandaşı olanın evliliğini nüfusa tescil ettirmesi için Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1.Uluslararası evlenme kayıt belgesi (İnternationale Heiratsurkunde -Formule B)

2.Çiftlerin nüfus cüzdanları / kimlik kartları

3.Eşlerden biri yabancı ise kimlik kartı veya pasaportu

4. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halindeUluslararası Doğum Belgesi'ne(İnternationale Geburksurkunde Formule A) ihtiyaç duyulmaktadır.

Önemli Notlar

1. Evlilik bildiriminin bir ay içerisinde yapılması gerekmekte olup, aksi durumda cezai müeyyide uygulanmaz.

2. Evlilik kaydı için eşlerden birinin gelmesi yeterlidir. Ancak yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmak isteniyorsa Türk vatandaşı olan eşin şahsen gelmesi gerekmektedir.

3. Evlilik olayı Almanya dışında yabancı bir ülkede gerçekleştiyse, evliliğin kayıt altına alınabilmesi için o ülke ile Türkiye arasında uluslararası çok dilli evlilik kayıt belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşma bulunması gerekmektedir. İki ülke arasında anlaşma var ise uluslararası evlenme kayıt belgesi ile başvuruda bulunulabilir.

4. Türk vatandaşı kadının, eşinin soyadı önünde kızlık soyadını da kullanmak istemesi halinde bu talebini içeren dilekçe sunması gerekmektedir.

5. Türk kadın kesinleşmiş boşanma kararı tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmişse iddet müddeti kaldırma kararının ibrazı zorunludur.

6. Evlilik tescilinden sonra T.C. kimlik kartı başvuruları için Nüfus Servisinden ayrıca randevu almanız önerilir.

BAŞKONSOLOSLUKTA EVLİLİK

Nikâh başvurusu için www.konsolosluk.gov.tradresinden (Dış temsilcilikte evlilik başvurusu) randevu alınması gerekmektedir.

Çiftlerin ikisinin de yalnızTürk vatandaşı olması halinde nikah akdi Başkonsolosluğumuzda gerçekleştirilebilmektedir.

Çifte vatandaşların ve yabancı uyrukluyla evlenen vatandaşlarımızın nikahları Başkonsolosluğumuzda kıyılamamaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımızın yabancı makamlar tarafından gerçekleştirilen evlilikleri Başkonsolosluğumuza başvurulması halinde nüfus kütüklerine tescil edilmektedir.

Gerekli belgeler:

1. Nüfus cüzdanları ve pasaportlar

2. Çiftlerden her biri için Alman makamlarından (Einwohnermeldeamt) alınacak güncel adresleri yanında güncel medeni durumlarını (Familienstand) da gösteren yeni tarihli (aktuel) Genişletilmiş İkamet Belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung)

3. Varsa boşanma kararları, boşanma kararı yabancı mahkemece alınmış ve Türkiye’de yetkili mahkeme tarafından tanınmışsa, Türk mahkemesinin tanıma kararı, boşanma yeni yasaya göre Başkonsolosluklar ya da Türkiye’de il nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilmişse yabancı mahkeme kararı yeterlidir. Boşanan ya da eşinin ölümüyle dul kalan kadın için şart olan iddet müddeti (300 gün) geçmemişse “iddet müddetinin kalktığını” gösterir mahkeme kararı.

4. Taraflardan daha önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı

5. Çiftlerden her biri için evlenmelerinde akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını, bulaşıcı hastalıklarının bulunmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu.

6. 2’şer adet fotoğraf

7. Eşi vefat edenlerden‘’Ölüm Belgesi’’ (Sterbeurkunde) talep edilir.

Önemli Notlar

1. Çiftlerden her ikisinin de Türk uyruklu olmaları ve başvuruda şahsen bulunmaları gerekmektedir.

2. Başkonsoloslukta kıyılacak nikâh sırasında kadın ve erkek için birer nikâh şahidi kimlikleriyle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Şahitlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Uluslararası Aile Cüzdanı Almanya’da resmi makamlar tarafından tanınmadığından Başkonsoloslukta kıyılan nikâh akdini müteakip taraflara Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formule B) verilmektedir. Uluslararası Aile Cüzdanı alınmak istenirse en erken bir gün sonra başvuruda bulunulabilir.

3. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin karar gerekmektedir.

4. Eşlerden boşanmış veya evliliği iptal edilmiş olan varsa, boşanma kararı veya evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar ya da bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği gerekmektedir.

5. Evlilik başvurusu için tarafların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 17 yaşını dolduranlar anne ve baba muvafakatı, 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararıyla evlenebilirler.

6. Türk Medeni Kanununa göre “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.”

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE EVLİLİK (Evlenme Ehliyet Belgesi/Ehefähigkeitzeugnis)

Başvuru için www.konsolosluk.gov.tradresinden (Dış temsilcilikte evlilik başvurusu) randevu alınması gerekmektedir.

Yabancı makamlara evlilik başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarından talep edilen “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilmektedir.

Gerekli belgeler:

1. Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı ve pasaport

2. Alman makamlarından (Einwohnermeldeamt) alınacak güncel adresleri yanında güncel medeni durumlarını (Familienstand) da gösteren yeni tarihli (aktuel) Genişletilmiş İkamet Belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung)

3. Varsa boşanma kararları, boşanma kararı yabancı mahkemece alınmış ve Türkiye’de yetkili mahkeme tarafından tanınmışsa, Türk mahkemesinin tanıma kararı, boşanma yeni yasaya göre Başkonsolosluklar ya da Türkiye’de il nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilmişse yabancı mahkeme kararı yeterlidir. Yabancı uyruklunun Uluslararası Doğum Belgesi (İnternationale Geburksurkunde Formule A)

4. 1 adet vesikalık fotoğraf

5. Eşi vefat edenlerden‘’Ölüm Belgesi’’ (Sterbeurkunde) talep edilir.

Gerekli Belgeler (Yabancı Uyruklu):

1. Pasaport veya kimlik (Personalausweis)

2. Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburstsurkunde – Formule A)

3. İkamet Belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung)Einwohnermeldeamt’tan alınacak bu belgede kişinin güncel adresi yanında güncel medeni durumunun (Familienstand) da yazması ve belgenin yeni tarihli olması gerekmektedir.Medeni hal bilgisi kayıtlı olmayan ikamet belgesi ile işlem yapılmaz.

4. Boşanma varsa Mahkeme kararı (Karar üzerinde kesinleşme tarihinin muhakkak bulunması gerekir)

5. Eşi vefat edenlerden ölüm belgesi (Sterbeurkunde)

6. 1 adet vesikalık fotoğraf

7.Alman vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlığı olanların varsa Türk nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı

Önemli Notlar

1. Evlilik başvurusu için tarafların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 17 yaşını dolduranlar anne ve baba muvafakatı, 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararıyla evlenebilirler.

2. Türk vatandaşı kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin kararın başvuruda bulundurulması zorunludur.

3. Müracaat çiftlerin şahsen başvurusu ile yapılır. Yabancı uyruklu tarafın da Başkonsolosluğumuza gelmesi gerekir.

4. Alman makamları önünde evlenen vatandaşlarımız 30 gün içinde evliliklerini Başkonsolosluğumuza bildirmekle yükümlüdürler. Bunun için Alman Evlilik Dairesinden (Standesamt) alacakları Uluslararası Evlenme Belgesini (Internatıonale Heıratsurkunde Formule B) Başkonsolosluğumuza getirmeleri gerekmektedir.

ULUSLARARASI EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ

Türkiye’de veya Türk Dış Temsilciliklerimizde evlenen çiftlerden birinin kimliği ile başvurması halinde Başkonsolosluğumuzca Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formule B) düzenlenebilmektedir.

Atatürk

Ayşegül Gökçen Karaarslan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 16.00

Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermekte olup, konsolosluk işlemleriniz için "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaranızı girerek randevu almanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız bir yakınınızın kimlik numarası ile de randevu alabilirsiniz. Yeni kimlik kartlarınızı ve pasaportlarınızı, mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman Başkonsolosluğumuza gelerek, randevusuz teslim alabilirsiniz.
1.1.2021 Yılbaşı
15.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (yarım gün tatil)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (yarım gün tatil)