NOTER, 4.12.2019

NOTERLİK İŞLEMLERİ

Başvuru sırasında gerekli belgeler:

1. Kimlik tespiti yapılması ve vekaletname metnine eklenmek üzere aşağıdaki belgelerden biri ile başvurulması şarttır.

- Türk vatandaşları için T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu

- Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar için Mavi Kart (Eski tip pembe/mavi kartı bulunanların veya mavi kartı olmayanların öncelikle mavi kart yeniletmeleri/düzenletmeleri gerekmektedir. Bunun için vatandaşlık bölümünden randevu alınmalıdır.)

- Alman vatandaşları için Alman kimlik kartı veya pasaportu ile Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli bir tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (Bu husus diğer ülke vatandaşları için de geçerlidir.)

(Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi, boşanma davaları ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler için düzenlenecek vekaletnameler için sadece Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile başvurulması zorunludur.)

2. Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, veraset ilamı, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi, boşanma davaları ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler için düzenlenecek vekaletnameler için son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.

- Diğer yandan, fotoğraf konulması şart olmayan vekaletnameler için de, Türkiye’deki makamlar tarafından fotoğraf istenilmesi halinde vatandaşın talebi üzerine fotoğraf yapıştırılabilir.

3. Vekil tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri (Adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı, doğum tarihi ve yeri)

Ayrıca, Dava/Avukat Vekaletnamesi İçin: Avukatın adı-soyadı, bağlı bulunduğu baro, baro sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarasının

Gayrimenkul Satışı, İnşaatı İçin: Gayrimenkulün tapu bilgilerinin

Motorlu Araç Satışı İçin: Aracın ruhsat bilgilerinin

Banka İşlemleri İçin: Banka hesap bilgilerinin

Azilname (Vekaletnamenin İptali İçin): Vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası ile vekilin adı-soyadı ve güncel adresinin mutlaka sunulması gerekmektedir.

- Vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise, işlem yaptırmaya, https://www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch adresi üzerinden listelerine ulaşılabilecek, temsilciliğimizde kayıtlı yeminli bir tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir.

- Reşit olmayan çocukları adına vekalet verecek kişilerin, çocuklarının nüfus cüzdanlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Fotoğraf eklenmesi gereken vekaletnameler için, çocukların da fotoğrafı gereklidir.

- Okuma yazma bilmeyenlerin noterlik işlemleri için yanlarında akrabalık bağı bulunmayan iki şahitle müracaat etmeleri gerekmektedir.

-65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenebilir.

-Birden fazla kişinin aynı konuyla ilgili olan vekaletname talebi tek bir vekaletname işlemi olarak yapılabiliyor olup, işlem için alınacak randevuya ilgili kişi sayısı kadar sistemden ekleme yapılması gerekmektedir.

-Vekaletname iptali isteyen vatandaşlar,yapılacak Azilname işlemi içinazledilecek kişinin T.C. kimlik numarasını ve adresini mutlaka belirtmek zorundadır. Ayrıca, iptal edilecek vekâletin düzenlendiği noterlik, tarihi ve sayısı da gerekmekte olup, bu bilgilerin hatırlanamadığı durumlarda ise, ‘’tarihini ve sayısını hatırlamadığım vekâletname ile’’ diye ekleme yapılarak azilname düzenlenebilir.

Atatürk

Ayşegül Gökçen Karaarslan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 16.00

Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermekte olup, konsolosluk işlemleriniz için "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaranızı girerek randevu almanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız bir yakınınızın kimlik numarası ile de randevu alabilirsiniz. Yeni kimlik kartlarınızı ve pasaportlarınızı, mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman Başkonsolosluğumuza gelerek, randevusuz teslim alabilirsiniz.
1.1.2021 Yılbaşı
15.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (yarım gün tatil)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (yarım gün tatil)