ASKERLİK, 14.12.2019

DÖVİZLE ASKERLİK

Dövizle Askerlik İşlemleri 26 Haziran 2019 tarih ve 7179 sayılı Asker Alma Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.

7179 Sayılı Asker Alma Kanununa göre dövizle askerlik hizmetinden; Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunanlardan, Türkiye'de geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl (1095) gün fiilen çalışmış olanlar yararlanabilirler.

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan Kanun'da belirtilen esaslar dâhilinde dövizle askerlik başvuruları işleme tabi tutulacaktır.

26.06.2019 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren 7179 Sayılı Askerlik Kanununa Göre Yeni Dövizle Askerlik İşlemleri İle İlgili Başvuru Öncesi Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:

1. Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiş olup, öncelikle uzaktan eğitim portalına erişim adresi olan https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

2. Ana sayfa ekranında ‘’Yeni Hesap’’ butonu seçilerek açılan penceredeki form doldurulacak ve sisteme T.C. kimlik numarası ile şifre kaydı yapılarak giriş sağlanacaktır.

3. Portala giriş yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamı takip edilecek ve her bir içerik sonunda yöneltilen sorular yükümlüler tarafından doğru olarak cevaplanacaktır.

4. Bahsekonu uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlüler, 5.442 Avro Dövizle Askerlik hizmet bedeli + 35,00 Avro banka transfer ücreti + 5 Avro posta ücreti olmak üzere toplam 5482 Avro bedeli Başkonsolosluğumuz kasasına peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitlendirme mümkün değildir.

5. Uzaktan eğitimi başarıyla tamamlayanlar ve Başkonsolosluğumuzca da uzaktan eğitim aldıkları anlaşılanların; başvurularına esas teşkil edecek aşağıda belirtilen diğer evrak ve belgeler ile internet üzerinden (www.konsolosluk.gov.tr) Askerlik Servisinden alınacak randevu günü ve saatinde ilgili Başkonsolosluğumuza şahsen gelmeleri yeterlidir.

Türk ve Alman Çifte Vatandaşlığı Olanlar İçin Başvuru Esnasında Sunulacak Gerekli Belgeler:

- En az 3 yıl (1095 gün) süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunulması gerekmektedir.

1) Türk nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2)Alman kimlik kartı (Personelausweis) veya pasaportu

3)2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

4) Almanya’da toplam 3 yıl ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi (Meldebescheinigung).

İşçi Statüsünde Olanlar (Oturma / Çalışma İzin Kartı Olanlar) İçin Başvuru Esnasında Sunulacak Gerekli Belgeler:

1. Pasaport

2. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

3. Almanya oturum ve çalışma izni(Aufenhaltstitel/Niederlassungserlaubnis)

4. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

5. Daha önceki çalışmalarınızı gösterir Sigorta Cetveli Belgesi (Versicherungsverlauf). Bu belge Deutsche Rentenversicherung/ LVA makamından alınmalı ve orijinal kaşeli, imzalı ve yeni tarihli olmalıdır. Lütfen belgenin aslını getiriniz. Belge üzerinde 3 yıl (1095 gün) çalışmanızın görülmesi gerekmektedir.

6. Çalışanların çalıştığı iş yerinden alacakları güncel çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung - iş yerinden alınan işe başlama tarihini gösterir bir belge) veya son maaş bordrosu.

7. Çalışmayanlar için, işsizlik bürosundan (Arbeitsamt, Arge (Agentur für Arbeit) veya Job Center) dan alınacak ve en az 3 yıldır (1095 gün) işsizlik sigortasından yararlanıldığını gösteren orijinal kaşeli ve imzalı işsizlik belgesi (Bewilligungsbescheid).

8. Serbest meslek sahibi – işveren olanlar için, bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası (IHK) veya Ticaret Odası (Handelskammer) veya bağlı bulunduğu diğer resmi devlet daireleri ve kuruluşlardan getirilecek resmi belgeler (İşyeri Açma İzniGewerbeschein/ en az 3 yıldır (1095 gün) "işveren" veya ‘’serbest çalışan’’olduğunu gösterir orijinal kaşeli ve imzalı belge vb.)

9. İş kazası veya rahatsızlığından dolayı Sağlık Sigortası Kurumu’ndan (bağlı bulunduğu sigorta kurumu)geliri olanlar vatandaşlarımız için bu bürodan alınacak en az 3 yıllık (1095 gün) iş göremezlik belgesi

Önemli Notlar

1.İşçi statüsünde olanların (Oturma ve/veya Çalışma İzin Kartı Hamili olanlar) üç yıllık (1095 gün) çalışma süresinin aralıksız olması şart değildir. Farklı işyerlerinde çalışanlar belgelerini ayrı ayrı alabilirler. İşsizlik, iş göremezlik ya da serbest meslek süreleri bir arada hesaplanabilir. Ancak, Türkiye’de geçirilen süreler çalışma süresinden düşürülür.

2. Müracaat sırasında ibraz edilen iş yeri belgesinin düzenlendiği tarihin bir ayı geçmemiş olması gerekmektedir.

3. Tüm belgelerin orijinal nüshasının getirilmesi gerekmekte olup, elektronik ortamda hazırlanmış belgelerin ıslak imza ya da kaşeli olması gerekmektedir.

4. Çift uyruklu yükümlülerin vatandaşlık bildirimlerini askerlik işlemleri başvurusu öncesi (Başkonsolosluğumuz aracılığı ile) yapmış olmaları gerekmekte olup, henüz çok vatandaşlık bildirimlerini yapmamış olanların dövizle askerlik başvurusu öncesinde çifte vatandaşlık bildirimi için de randevu alıp başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu işlem için, belediyeden alınacak, çifte vatandaşlığın kazanıldığı tarihi gösterir vatandaşlık belgesi yeterlidir (Örn:Einbürgerungsurkunde). Doğumla Alman vatandaşı olanlar için bunu gösteren Belediyeden alınacak olan Alman vatandaşlık yasasının 4.ncü maddesi 3.ncü paragrafına istinaden verilen doğum belgesi (Auszug aus dem Geburtenregister."Das Kind hat nach $ 4 Abs. 3 StaG die Deutsche Staatsangehörigkeit erworben" ibaresini içermeli). (Bu belgenin örneği vatandaşlık servisimizden temin edilebilir.)

İŞÇİLERİN ASKERLİK ERTELEMESİ (35 Yaş Sonuna Kadar)

Askerlik ertelemesi, yükümlülerin 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yapılmaktadır.

Gerekli Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2. Pasaport

3. Oturma izni (Aufenthaltstitel)

4. Varsa çalışma izni

5. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (İkinci ve daha sonraki teciller için gerekmez)

ÇOK VATANDAŞLIĞI OLANLARIN ASKERLİK ERTELEMESİ (35 Yaş Sonuna Kadar)

Gerekli Belgeler:

Almanya’da doğanlar için:

1. Almanya vatandaşlık belgesi/Einbürgerunsurkunde (Örn: 01.01.2009’dan beri Alman vatandaşıdır) veya doğuştan Alman olanlar için bunu gösteren resmi belge

2. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

3. Alman kimlik kartı (Personalausweis) ve Alman pasaportu

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Almanya dışında doğanlar için:

1. Almanya vatandaşlık belgesi/Einbürgerunsurkunde (Örn: 01.01.2009’dan beri Alman vatandaşıdır)

2. Tarihçeli ikametgâh belgesi / Meldebescheinigung

3. Ya da ikisinin bir arada belirtildiği uluslararası tek bir belge

Önemli Notlar

1. Başvurular şahsen ve orijinal belgelerle yapılmalıdır.

2. Yukarıdaki belgelerin hiçbirinin tercümesi gerekmemektedir.

3.Yabancı ülke vatandaşlığı doğumla kazanıldıysa, doğum belgesi (Geburtsurkunde) ve başvuranın doğumunda yabancı ülke vatandaşı olan ebeveynin vatandaşlığa alınma belgesinin (Einbürgerungsurkunde) ibrazı gerekir.

4.Çok vatandaşlığı olan ve askerlik ertelemesi için başvuruda bulunmak isteyen yükümlülerin, öncelikle, gerekli belgelerle birlikte vatandaşlık servisimize başvurmaları ve Alman vatandaşı olduklarını nüfus kütüklerine tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Çok vatandaşlık bildirimi için gerekli belgeler hakkında bilgi almak üzere konsulat.duesseldorf@mfa.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çok vatandaşlığı olup, bunu nüfus kütüğüne tescil ettirmeyen vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri yapılamamaktadır.

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Çifte vatandaşlığı olan ve öğrenciliği devam edenlerin askerlik işlemlerinde, çifte vatandaşların askerlik erteleme işlemleri için gereken belgeler (yukarıda belirtilen) ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Yalnız Türk vatandaşlığı olan ve öğrenciliği devam eden vatandaşlarımızın iseaskerlik erteleme işlemleri için Başkonsolosluğumuz bünyesindeki Eğitim Ataşeliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Ataşeliği’nde Yapılacak Askerlik İşlemi için Gerekli Belgeler:

Yüksek Öğretim ve Dil Okulu Öğrencileri için:

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi

2. Yeni öğretim yılma ait öğrenci belgesi

3. Türk nüfus cüzdanı/kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi (1 adet)

4. 2 adet fotoğraf

5. Form başvuru dilekçesi (Ataşelikten temin edilebilir)

6. 3 adet Ek-A formunun doldurulması (Ataşelikten temin edilebilir)

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri için:

1. En son mezun oldukları okuldan alınan diploma veya çıkış belgesi

2. Üniversitenin kayıt kabul belgesi (Akseptans) veya yeni öğretim yılına ait öğrenci belgesi

3. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

4. Türk nüfus cüzdanı/kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi (2 adet)

5. 2 adet fotoğraf

6. Form başvuru dilekçesi (Ataşelikten temin edilebilir)

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği:

Telefon: 00492114547842

e-Posta : egitimdus@t-online.de

Faks : 00492114360949

Adres:Generalkonsulat der Republik Türkei/Abteilung für Bildungswesen, Willstaetterstr. 9, D40549 Düsseldorf

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye Eğitim Ataşeliğinin https://dusseldorf.meb.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.

ASKERLİK MUAFİYETİ

Gerekli Belgeler:

1. Resmi sağlık kuruluşuna (hastaneye) bağlı 2 doktor tarafından imzalanmış detaylı rapor.

- Raporda, muayene ve tetkik yapan klinik ve laboratuvarların tanıları, bulguları, kararları, ilgili tabiplerin kimlikleri ve imzaları bulunacaktır.

- Raporların yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi

2. Son yoklama formu

- Son yoklama formu hastane raporunu imzalayan doktorlar tarafından doldurulup imzalanacaktır. (Başkonsolosluğumuzdan temin edilmesi gerekmektedir)

3. Hastalık açık ve belirgin ise, bunu belirten önden ve yandan çekilmiş fotoğraf.

4. Nüfus cüzdanı.

5. 3 adet fotoğraf.

Önemli Notlar

1. Başkonsolosluğumuza ibraz edilecek evrak yükümlünün sağlık durumuna göre diğer aile fertleri tarafından da ibraz edilebilmektedir.

2. İbraz edilen muafiyet evrakı Sağlık Dairesi Başkanlığı’na Başkonsolosluğumuz tarafından iletilmesi ve ilgili dairenin dosya incelemesini müteakip alınan karar en erken 4 ila 6 aydan itibaren başvuru sahibine posta yolu ile bildirilir.

3. Sağlık dairesi tarafından dosya incelemesi neticesinde sağlık sorunu hakkında kesin karar verilemeyen dosyalar ile ilgili yükümlülerin yurda dönüşlerinde ‘’hakkında kesin karar verilmek üzere, yükümlünün yurtiçinde bir askeri hastanede muayene edilmesi uygundur’’ kararıyla Türkiye’ye davet edilirler.

ALMANYA'DA YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN SAYDIRILMASI

Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin Almanya’da yapmış oldukları zorunlu askerlik hizmetinden dolayı Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları işlemine 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir.

Atatürk

Ayşegül Gökçen Karaarslan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 16.00

Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermekte olup, konsolosluk işlemleriniz için "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaranızı girerek randevu almanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız bir yakınınızın kimlik numarası ile de randevu alabilirsiniz. Yeni kimlik kartlarınızı ve pasaportlarınızı, mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman Başkonsolosluğumuza gelerek, randevusuz teslim alabilirsiniz.
1.1.2021 Yılbaşı
15.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (yarım gün tatil)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (yarım gün tatil)