İHALE DUYURUSU

Berlin Başkonsolosluğu 24.08.2020D U Y U R U

Başkonsolosluğumuz kançılarya binasının konsolosluk bölümüne fotokopi, fotoğraf (fotokabin), yiyecek/içecek makineleri kurularak 4 (dört) yıl süreyle işletilmesi için teklif alınacaktır.

İhaleyi kazanan firmanın/şahsın mesai günlerinde saat 08:30 ila 16:00 arasında binada cihazlardan sorumlu olacak yeterli sayıda personel bulundurması ve en az 1 adet fotokopi makinası, en az1 adet soğuk içecek/yiyecek (“Snack”) makinası ve en az 2 adet sıcak içecek makinası ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen en az 1 adet fotokabin kurulması gerekmektedir:

- İki değişik ebatta toplam 6 adet biyometrik fotoğrafı ( pasaport ve kimlik için 1 adet 5 x 6 cm; Mavi Kart için 2 adet 2,5 x 3,5 cm, noter, askerlik vs. gibi çeşitli işlemler için 2 adet vesikalık) tek bir karta basabilecek fotokabin;

- Engelli kişilerin kullanabileceği özelliklere sahip fotokabin veya bu işlemin yapılmasını sağlayabilecek ayrı bir seyyar cihaz;

- En az 3 dilde (Türkçe, Almanca, İngilizce ) ayrı dil seçeneği bulunan fotokabin;

- Fotoğraf ebadı kameraya olan uzaklıktan etkilenmeyen fotokabin.

Yukarıda kayıtlı teknik özellikleri taşıyan cihazların bilgileri teklifle birlikte sunulmalıdır.

İlgili kişi veya firmaların 02/11/ 2020 günü saat 15:00’te Başkonsolosluğumuzda (Adres: Heerstrasse 21, 14052 Berlin) gerçekleştirilecek ihalede teklifleriyle beraber aşağıdaki belgeleri de sunmaları gerekmektedir:

1-20.000,- (yirmibin) Avro’ya kadar teminat tutarına ilişkin belge (Bonitäts-, Finanzierungsnachweis)

2-İhaleye katılacak kişi/firmaların ticari sicil kayıtlarına ilişkin (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug, IHK kaydı gibi) belge ve vergi mükellefi olarak kayıtlı olduklarını ve vergi borçlarının bulunmadığını gösteren yazı (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

3-İhaleye katılacak firma temsilcilerinin ihaleye firmaları adına katılabileceklerini gösteren yetki belgesi (Vollmacht)

4-En az üç yıldır fotokabin/otomat işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiğine dair belge.

Otomatları işletecek kişi/firma sözleşmenin imzalanmasından sonra üç aylık kira bedeli tutarında teminat ödemesi gerekmektedir. İşbu teminat sözleşme bitiminde herhangi bir borç sözkonusu olmadığı durumda ilgili firma ya da şahsa iade edilecektir.

Sözleşmenin imzalanma tarihinde ilk ayın kirası peşin olarak ödenecek olup, diğer aylara ait kiralar takip eden ayın onbeşinci iş gününe kadar ödenmek zorundadır.

İhale konusu makinelerin işletilmesinden elde edilecek gelir dolayısıyla Alman makamlarına ödenebilecek her türlü vergiler ihaleyi kazanan kişi/firma tarafından ödenecektir.

Belirlenecek olan otomat birim fiyatlarının rayiç birim fiyatlarının üzerinde olmaması gerekmektedir. Birim fiyatlar idareyle istişare edilerek belirlenecek ve idarenin onayı olmadan artırılamayacaktır.

Sözkonusu otomatların işletmesi için 02/11/2020 günü saat 15:00’te Başkonsolosluğumuzda yapılacak ihalede teklif vermek isteyen firma ve şahısların imzalı tekliflerini içeren ve firma kaşesiyle kapatılmış zarfı 02/11/2020 günü saat 15:00’teihale sırasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler, ilgili firma ve şahısların huzurunda değerlendirme komisyonunca aynı gün açılacaktır. Tekliflerin katılımcılar huzurunda açılmasını müteakip katılımcıların gözden geçirilmişnihai tekliflerini yazılı olarak vermelerine imkan sağlanacak ve nihai tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında otomat işletmeye hak kazanan firma/şahıs Başkonsolosluğumuzca açıklanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Berlin Başkonsolosluğu


Atatürk

Ayşegül Gökçen Karaarslan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.00

Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermekte olup, konsolosluk işlemleriniz için "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaranızı girerek randevu almanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız bir yakınınızın kimlik numarası ile de randevu alabilirsiniz. Yeni kimlik kartlarınızı ve pasaportlarınızı, tebligat evrakınızı ve e- devlet şifrenizi mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman Başkonsolosluğumuza gelerek, randevusuz teslim alabilirsiniz.
28.2.2022 Karnaval
15.4.2022 Paskalya Arifesi
18.4.2022 Paskalya
2.5.2022 Ramazan Bayramı 1. Günü
26.5.2022 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 Küçük Paskalya
16.6.2022 Yortu Bayramı
3.10.2022 AFC Milli Günü
1.11.2022 Azizler Yortusu
26.12.2022 2. Noel Günü