Ggeçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Düsseldorf Başkonsolosluğu 03.12.2015
14 Kasım 2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlanmıştır.
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesinde 25/7/2015 ve 13/10/2015 tarihlerinde yapılan değişiklikler ileyurt dışında ikamet eden kişilerin geçici ithalat kapsamında getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen süreler iki yıla çıkarılmıştır.
Bu kapsamda Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde yapılan değişiklikle süreler Bakanlar Kurulu Kararı değişikliğine uygun hale getirilmiş, uygulamada yaşanabilecek tereddütler giderilmiştir.
Buna göre,yurt dışında ikamet eden kişilerin anılan Karar da yapılan düzenlemeden sonra getirecekleri taşıtlarına 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi, düzenlemeden önce gelen ve izin süreleri devam eden taşıtlar ile süresi içinde yurtdışına çıkarılmayan taşıtların herhangi bir ceza uygulanmaksızın sürelerinin 730 güne tamamlanması sağlanmıştır.
Ayrıca, Tebliğde yabancılar tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus karar taşıtlarına verilecek süre kişinin Türkiye’de kalabileceği süreyle sınırlandırılmış, daha önce süresini tamamlayarak yurtdışına aracıyla çıkan kişilerin, tekrar araç getirebilmeleri için son bir yıl içinde 185 gün süreyle yurtdışında bulunması gerektiğidüzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00

08.30-12.30 ve 13.00-17.00 (Pazartesi-Cuma) Telefonla bilgi almak için 15:00-16:45 saatleri arasında arayabilirsiniz
1.1.2018 Yılbaşı
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
12.2.2018 12.2.2018 Karnaval
12.2.2018 Karnaval
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya Arefesi ve Paskalya
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Arefesi
1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 Küçük Paskalya
31.5.2018 Yortu Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı
3.10.2018 AFC Milli Günü
1.11.2018 Azizler Yortusu
24.12.2018 Noel-Hz. İsa’nın doğumu (yarım gün tatil)
25.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı (yarım gün tatil)