Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine Nitelikli Yerel Uzman Personel Alım İlanı

Düsseldorf Başkonsolosluğu 10.12.2014


T.C.

DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIM İLANI

Başkonsolosluğumuz Ticaret Ataşeliği’nde, NİTELİKLİ YEREL UZMAN PERSONEListihdam edilecektir. Yerel uzmanın görevleri temel olarak, Ataşeliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firmaların ticari ve ekonomik konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmaların ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ataşeye ve diğer personele yardım etmek, Ataşeliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dökümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sınavda Almanca, İngilizce ve Türkçe bilgisi ve genel kültür, genel ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

A-BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Nitelikli Yerel Uzman olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe

ve eki aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 10/12/2014 - 09/01/2015
tarihleri arasında,


1-Ataşeliğimize şahsen başvurarak veya,

2-"Türkisches Generalkonsulat, Handelsabteilung, Graf-Adolf-Str. 80, 40210 Düsseldorf“ adresine posta yoluyla veya,

3-“ dusseldorf@ekonomi.gov.tr“ adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi

2-Kimlik belgesi örneği

3-Diploma örneği

4-Güncel Özgeçmiş

5-2 adet Fotoğraf

6-Varsa referans mektubu

C- ARANACAK ŞARTLAR

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi olmak.

3) Yabancı uyruklular için, Türkçe, Almanca, İngilizce veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise, Almanca ve İngilizce veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar (özellikle ofis programları) kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10)Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.


Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00

08.30-12.30 ve 13.00-17.00 (Pazartesi-Cuma) Telefonla bilgi almak için 15:00-16:45 saatleri arasında arayabilirsiniz
1.1.2018 Yılbaşı
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
12.2.2018 12.2.2018 Karnaval
12.2.2018 Karnaval
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya Arefesi ve Paskalya
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Arefesi
1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 Küçük Paskalya
31.5.2018 Yortu Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı
3.10.2018 AFC Milli Günü
1.11.2018 Azizler Yortusu
24.12.2018 Noel-Hz. İsa’nın doğumu (yarım gün tatil)
25.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı (yarım gün tatil)